search 5+ mail godlo godlo
07-200 Wyszków, ul. Geodetów 45
tel. kom. (+48) 911 92 230tel. (0-29) 11-25-44

Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "Razem"

INFORMACJA O STOWARZYSZENIU "RAZEM"

                                                                    SZANOWNI PAŃSTWO
     Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców,  w roku szkolnym 2016 z inicjatywy Rady Rodziców i dyrekcji szkoły powstało pierwsze  w naszym mieście, działające dla szkoły Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "RAZEM".

Celem stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rozwoju uczniów naszej szkoły. Członkiem stowarzyszenia może być każdy rodzic i nauczyciel, który chce poświęcić swój czas i wiedzę na pracę z dziećmi i na rzecz dzieci. Ta praca to zarówno poszukiwanie źródeł finansowania działalności stowarzyszenia, jak i dzielenie się swoja wiedzą, pasjami na zajęciach z dziećmi.

Obecne regulacje prawne dają duże możliwości inicjatywie rodziców i jako rodzice chcemy z tego skorzystać.
W roku 2017 w ramach umowy o realizacji Działania Publicznego, Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „RAZEM” pozyskało środki z Urzędu Miasta Wyszkowa   na prowadzenie zespołu wokalno-tanecznego. Dzięki temu, chętne dzieci z naszej szkoły uczą się za darmo tańca i baletu pod okiem profesjonalnego instruktora baletu  na terenie szkoły.

 Chcemy aby takich zajęć było więcej, szkoła wykonała w tym celu diagnozę potrzeb, wiele zależy od nas rodziców a jak wiemy po analizie ankiet,  rodzice oczekują takich zajęć.

Stowarzyszenie po 3 latach działalności będzie mogło ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego i wtedy, cenny 1% podatku jaki płacimy my rodzice, wróci do nas, bo będzie mógł być przeznaczony na nasze dzieci.

Przed nami zatem  jeszcze dwa lata działalności opartej na poszukiwaniu darczyńców, rodziców wrażliwych, chętnych, umiejących się dzielić.
Planujemy od II półrocza szereg zajęć rozwijających, zarówno przedmiotowych, jak i kółek zainteresowań bo wiemy,  że można i trzeba.

Prosimy wszystkich Państwa o zrozumienie i życzliwość dla naszego Stowarzyszenia, prosimy o wsparcie dla inicjatyw adresowanych dla naszych dzieci. Prosimy o aktywny udział w życiu Stowarzyszenia. Każda pomoc będzie na wagę złota.
 
NUMER KONTA STOWARZYSZENIA EDUKACJI I ROZWOJU „RAZEM”
03893100030073715520000001
 

                                                                                       Razem możemy więcej
       Zarząd Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju RAZEM