search 5+ mail godlo godlo
07-200 Wyszków, ul. Geodetów 45
tel. kom. (+48) 911 92 230tel. (0-29) 11-25-44

Program ,,Szkolny Klub Sportowy"

Program,,Szkolny Klub Sportowy" jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół, dziec i młodzieży, bez względu na wie, płeć oraz sprawność fizyczną.

Program,,Szkolny Klub Sportowy" jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół, dziec i młodzieży, bez względu na wie, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania  dodatkowej aktywności fizycznej realzowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.W naszej szkole program ten rozpoczął się od 1 stycznia, a będzie trwał do 15 grudnia 2017 roku. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek 17-18 oraz czwartek 16.15-17.15. Prowadzący nauczyciele to: Dariusz Rodzkowski i Marta Wójcik.