search 5+ mail godlo godlo
07-200 Wyszków, ul. Geodetów 45
tel. kom. (+48) 911 92 230tel. (0-29) 11-25-44

Historia

Na przełomie lat 70-tych i 80-tych, wraz z rozwojem przemysłu, rozpoczęła się rozbudowa osiedli mieszkaniowych na zachodnich obrzeżach Wyszkowa. Powstały wówczas trzy nowe osiedla: Zapole, Młodych i Polonez. Zaistniała wówczas konieczność budowy kolejnej placówki oświatowej na terenie miasta.

W związku z tym:

1983 r.- po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych w byłym hotelu robotniczym przy ul. Serockiej 32, zorganizowano siedzibę Szkolnego Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej nr 1. Pierwszym dyrektorem szkoły został Marian Przybyłowski. W roku szkolnym 1984/85 w pięciu oddziałach uczyło się 106 uczniów.

01.09.1986 r.- zapada decyzja Kuratora Oświaty w Ostrołęce, o organizacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Wyszkowie. Placówka rozpoczęła samodzielną działalność oświatową. Dyrektorem został mianowany Kazimierz Rogalski. W tym czasie szkoła zatrudniała 9 nauczycieli i 4 pracowników obsługi. Naukę w systemie dwuzmianowym pobierało 167 uczniów w 8 oddziałach szkolnych i jednym przedszkolnym.

Na osiedlu Polonez w 1989 r. roku rozpoczęto budowę szkoły podstawowej. Niestety bardzo szybko okazało się, że trudności finansowe zatrzymały prace jeszcze przed zamknięciem stanu surowego. Kilka lat „budynek” stał i niszczał. Trzy matki- nauczycielki, mieszkanki osiedla Polonez, Danuta Rzempołuch, Krystyna Szczuka-Wiśniewska i Emilia Wojtkowska postanowiły pokonać wszelkie trudności i doprowadzić budowę szkoły do końca. Zainteresowały problemem lokalne środowisko, władze miasta, władze oświatowe i wraz z powstałym wkrótce Społecznym Komitetem Budowy Szkoły na Osiedlu Polonez znalazły pieniądze na kontynuowanie budowy. Pomysł, choć wydawało się nierealny, dzięki nim został zrealizowany w 1993 roku.

1991r.- na emeryturę odchodzi dyrektor Kazimierz Rogalski. Jego miejsce zajmuje mgr Zbigniew Szczerba (wyłoniony na stanowisko w drodze konkursu). Stale wzrastająca liczba uczniów doprowadziła w roku szkolnym 1991/1992 do utworzenia 14 oddziałów szkolnych i 2 przedszkolnych, do których uczęszczało ponad 300 dzieci. W związku z powyższym wzrasta też liczba pracowników do 22 nauczycieli i 6 pracowników obsługi.

1992/93 r. - podjęcie działań adaptacyjnych byłego biurowca Melioracji do potrzeby szkoły. Dzięki zaangażowaniu i pomocy rodziców oraz pracowników i dyrekcji Melioracji uzyskano trzy pomieszczenia dla klas zerowych, 4 izby lekcyjne oraz salkę gimnastyczną w biurze.

02.11.1993 r. - 342 uczniów klas I i II rozpoczęło naukę w nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Geodetów. 149 dzieci z klas III i IV nadal uczy się w szkole przy ul. Serockiej.

14.02.1994 r. – naukę w placówce przy ul. Geodetów 45 rozpoczyna 1050 uczniów klas IV-VII , rekrutujących się ze szkoły nr 1, 2, 3, 4 i 5.

27.04.1994 r. - oficjalne otwarcie Szkoły Podstawowej nr 5. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz miasta Krzysztof Zamczewski.

12.10.1996 r. - uroczystość nadania szkole imienia Żołnierzy Armii Krajowej. Fundatorem sztandaru szkoły była Fundacja Teresy i Zdzisława Knobel z Kanady.

19.06.1998 r. - wizyta biskupa Diecezji Łomżyńskiej Stanisława Stefanka. Spotkanie jego ekscelencji z młodzieżą i pracownikami szkoły.

01.09.1998 r. - w Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego.

01.10.1998 r. - w Szkole Podstawowej nr 5 otwarty zostaje Zamiejscowy Wydział Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

14.12.1999 r. - Szkoła Podstawowa nr 5 wzięła udział, jako jedna z czterech wyróżnionych szkół byłego województwa ostrołęckiego, w konferencji odbywającej się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Delegatura w Ostrołęce, pod hasłem: „Skąd nasz ród - dziedzictwo kulturowe w pracy wychowawczej szkoły”.

01.09.2001 r. – Szkoła Podstawowa nr 5 i Gimnazjum nr 1 połączone zostają w Zespół Szkół. Utworzenie klasy I integracyjnej.

06.02.2002 r. – Utworzenie w Zespole Szkół Koła Pomocy Szkole.

14.02.2003 r. – Złożenie materiałów promujących szkołę w celu przyjęcia do Klubu Przodujących Szkół.

23.01. 2004 r. – Przyjęcie Zespołu Szkół do Klubu Przodujących Szkół.

18.06.2004 r. – Uroczyste nadanie imienia Polskich Mistrzów Olimpijskich Gimnazjum nr 1