search 5+ mail godlo godlo
07-200 Wyszków, ul. Geodetów 45
tel. kom. (+48) 911 92 230tel. (0-29) 11-25-44

Erasmus+

 
W Zespole Szkół w Wyszkowie realizowany jest projekt
w ramach programu Erasmus+ akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

“You can never be overeducated. Rozwijanie kompetencji
językowych i informatyczno-medialnych kadry nauczycielskiej.”


Nr projektu: 2014-1-PL01-KA101-001594
Czas trwania projektu: 01.11.2014 – 31.10.2015
Dofinansowanie projektu z UE: 8 272,00 EUR

W ramach projektu nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na szkolenia językowe i metodyczne naszych nauczycieli w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

         Cztery nauczycielki języków obcych (pani Aneta Deluga, pani Emilia Gałązka, pani Oksana Pawłowicz, pani Agnieszka Kamińska), dzięki pozyskanym w ramach programu Erasmus+ środkom, skorzystały w roku szkolnym 2014/2015 ze szkoleń w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Uzyskane w ramach projektu środki stały się także szansą na realizację naszych planów dotyczących współpracy międzynarodowej.

   Dwutygodniowe, specjalistyczne szkolenia w English Language Centre w Brighton oraz did deutsch-institut w Hamburgu z zakresu metodyki nauczania stworzyły szansę na poszerzenie wiedzy oraz nabycie nowych umiejętności językowych i metodycznych z zakresu wykorzystywania metod CLIL, ICT, TIK i CALL w czasie zajęć lekcyjnych.

  Oprócz bloku teoretycznego szkolenia zawierały również element praktyczny, polegający na obserwacji i prowadzeniu zajęć w klasach dwujęzycznych działających w brytyjskich i niemieckich szkołach oraz wymianie dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami kursu. Dzięki uczestnictwie w szkoleniach nauczyciele podnieśli swoje kompetencje językowe, społeczne oraz umiejętności komunikacyjne z naciskiem na realizację projektów europejskich.

         Jednym z głównych założeń projektu “You can never be overeducated. Rozwijanie kompetencji językowych i informatyczno-medialnych kadry nauczycielskiej” jest swobodna, codzienna komunikacja kadry pedagogicznej w języku obcym. W dalszej perspektywie projekt przyczynił się do realizacji działań w zakresie współpracy międzynarodowej naszej szkoły oraz wymiany naszych uczniów z uczniami z innych krajów i zwiększenia ich mobilności edukacyjnej.

Autorem i koordynatorem projektu jest pani Aneta Deluga.
Więcej o programie Erasmus+ możecie Państwo przeczytać na stronie internetowej
www.erasmusplus.org.pl .


Relacja pani Oksany Pawłowicz ze szkolenia w Brighton Relacja pani Agnieszki Kamińskiej ze szkolenia w Hamburgu