Nawiązanie współpracy z firmą kurierską a biuro serwisowane w Warszawie a cena

Nawiązanie współpracy z firmą kurierską a biuro serwisowane w Warszawie a cena

Biuro serwisowane Warszawa cena! Czy warto ponieść koszty decydując się na współpracę z firmą kurierską?


Usługa kurierska, podlega wielu różnorakim regulacjom prawnym, a stosowane przepisy uzależnia pewien fakt przedmiotu przesyłki. Jeżeli przesyłka wręczona operatorowi zawiera jakąś korespondencję, nadawca staje się stroną umowy na świadczenie pocztowej usługi. Lecz, kiedy przesyłka zawiera w sobie przedmiot zupełnie inny niż korespondencja, nadawca staje się jedynie stroną umowy przewozu rzeczy, czyli podlega prawu przewozowemu. Takich zezwoleń wymaga prowadzenie firmy pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania oraz doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek, jeżeli chodzi o biuro serwisowane Warszawa cena.


Aktualnie w Polsce można wyróżnić dwa typy firm kurierskich. Pierwsze z nich to wielkie firmy z kapitałem zagranicznym, które często wykupują trochę mniejsze krajowe przedsiębiorstwa, tworząc przy tym w to miejsce własne filie. To zapewnia im łatwiejszą orientację na lokalnym rynku. Te przedsiębiorstwa dysponują swoją własną infrastrukturą i zatrudniają od kilkuset do nawet kilku tysięcy pracowników. 

Wówczas drugim typem przedsiębiorstw są mniejsze instytucje, które zatrudniają do kilkudziesięciu ludzi. Mają one wyraźnie niewielki przewozowy potencjał i oferują artykuły z obrotu krajowego, bądź działają tylko i wyłącznie na rynku lokalnym. Te mniejsze firmy ponoszą stosunkowo niewielkie ryzyko prowadzenia takiej oto działalności, natomiast więksi mają już dobrze przygotowany rynek w aspekcie biuro serwisowane Warszawa cena.


Zarządzanie łańcuchem dostaw odnosi się do zarządzania materiałów, informacji oraz funduszy w tym całym łańcuchu dostaw, od dostawców, przez produkcję i dystrybucję, do końcowego konsumenta. Firmy świadczące usługi kurierskie przyjmują w ramach outsourcingu logistyczną obsługę systemów dystrybucji towarów, obsługę zaopatrzenia w produkcyjnych procesach. Częściej można również spotkać się z outsourcingiem kontraktowym, gdzie produkcyjne przedsiębiorstwa rezygnują z własnego transportu na rzecz zupełnie innego podmiotu zlecając go firmie kurierskiej. Co więcej, podobną sytuację na rynku usług kurierskich oraz pocztowych można zauważyć na Słowacji. Usługi dostarczania kurierskich przesyłek są wykonywane najczęściej za pomocą transportu samochodowego i lotniczego. W lokalnych dostawach przewagę ma samochodowy transport, zaś w międzykontynentalnych dostawach oraz międzynarodowych – transport lotniczy. Aktualnie daje się także zaobserwować rezygnację z lotniczych przewozów na wyraźnie tańsze przewozy drogowe. Przedsiębiorstwa kurierskie dążą przeważnie do tego, by dopasować swoje usługi zarówno do pewnego segmentu B2B, jak i do B2C. Mimo tego, że dla branży KEP klienci instytucjonalni są cały czas głównym źródłem zysku, to konsumencki sektor nabiera coraz większego znaczenia. Wielki wpływ na rozwój rynku usług kurierskich ma ciągle rosnąca liczba sprzedaży towarów „on-line” za pośrednictwem internetowych sklepów, ma to również zastosowanie jeżeli chodzi o biuro serwisowane Warszawa cena.


Wówczas obserwując te zmiany, które zaszły w przeciągu lat 2009 – 2012 można śmiało stwierdzić, iż dominującą firmą na rynku e-commerce jest nadal UPS, chociaż jego udział zmniejszył się aż o 7,4% w 2012 roku w stosunku do 2009 roku. Natomiast największy wzrost wszystkich udziałów na rynku zarejestrowały przedsiębiorstwa takie jak DHL, DPD, K-EX oraz InPost. Na podstawie wszystkich dostępnych raportów Prezesa UKE można bowiem określić liczbę operatorów niepublicznych na polskim rynku działających na przestrzeni lat 1996 ÷ 2013. Z danych wynika, że w przeciągu 17 lat nastąpił aż ponad osiemnastokrotny przyrost liczby operatorów niepublicznych. 

Zatem największy procentowy przyrost w stosunku do ubiegłego roku został zanotowany w 2002 roku (wzrost o 73%) i w roku 2004 (wzrost o 55%). To pewna ciekawostka, którą powinno wziąć pod uwagę biuro serwisowane Warszawa cena.


Według przeprowadzonych badań UKE na koniec 2013 roku największą ilość operatorów odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie bowiem działało 63 z 102 zarejestrowanych operatorów, a najmniej było ich w województwie opolskim, gdzie na dwóch zarejestrowanych aktywny był tylko jeden operator. W ostatnich latach spośród zarejestrowanych firm kuriersko-pocztowych największą rolę odgrywa tylko 15 przedsiębiorstw, które generują bowiem aż ponad 96% obrotów polskiego rynku. Dodatkowo niestety dane zgromadzone poprzez UKE dotyczące liczby podmiotów zupełnie nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego polskiego rynku. Z jednej strony są one zauważane, dlatego że nie wszystkie z zarejestrowanych działalności są aktywne, poprzez faktyczne świadczenie przewozowych usług i przedstawianie Prezesowi UKE sprawozdania z prowadzenia działalności za rok poprzedni . Zaś z drugiej strony w szacunkach UKE pominięte są dane z bardzo małych przewoźników kurierskich o lokalnym zasięgu, którzy działają w tak zwanej szarej strefie i nie zgłaszają swojej działalności do UKE. Ma to również zastosowanie do biura serwisowanego Warszawa cena.


Wówczas krajowy rynek usług transportowych, wykonywanych przy pomocy samochodów jest znaczący tak samo w odniesieniu do całego systemu transportowego kraju, jak i do jego marketingu, a też do gospodarki Unii Europejskiej. W krajowych firmach jako ten podstawowy miernik jakości rozumie się zatem niezawodność serwisu, punktualność i bardzo krótki czas dostawy, czyli czynniki które najczęściej są zgłaszane przez klientów. Natomiast szybkość dostarczenia zakupów do klienta zapewnia głównie bliska współpraca sklepów z ich własnymi dostawcami oraz systematyczne uzupełnianie stanów magazynowych. Z punktu widzenia danego klienta o jakości usługi nierzadko decydują standardy obowiązujące w krajowej kurierskiej branży. Wyróżniającą etykietą powinny być: elastyczność, możliwość śledzenia drogi swojej przesyłki przez Internet, możliwość zmiany docelowego adresu, nawet w trakcie trwania dostawy, sprawny kontakt z usługobiorcą, który ma w sobie czas reakcji na zapytanie ofertowe drogą internetową, albo telefoniczną, i również kompetencje konsultantów, zasady płatności. Od dosyć niedawna realizuje się także usługę płatniczą COD . Dzięki tej usłudze działalności mają możliwość finalizowania sprzedaży wysyłkowej artykułów klientom prywatnym, zarówno jest ona zabezpieczeniem w przypadku braku zaufania czy też problemów z płatnością między kontrahentami odnoszącymi się do biuro serwisowane Warszawa cena.


Mają także dostępność i pełną przejrzystość informacji reklamowych oraz informacyjnych w Internecie, czyli zamówienie kuriera, pobieranie prawidłowych dokumentów przewozowych. Natomiast dostarczanie wyrobów o wysokiej jakości w prawidłowej ilości i czasie do klienta stanowi wyzwanie dla dosłownie wszystkich firm produkcyjnych czy usługowych. Przedstawiając rozważania działalności w branży KEP należy bowiem stwierdzić, że występuje naprawdę wielka rozpiętość w rozróżnieniu przedsiębiorstw, które deklarują kurierskie usługi jako pewną podstawę albo część swojej działalności. Właśnie przez to naprawdę ciężko jest określić wartość i dynamikę wzrostu tego rynku. W tym przypadku pomóc tu mogą szacunki UKE, na podstawie sprawozdań z działalności firm kurierskich oraz opublikowane raporty na internetowych stronach przedsiębiorców. Branża kurierska wobec tego przyspiesza procesy przepływu przedmiotów pomiędzy przedsiębiorstwem, a konsumentem. Dostawy typu door to door zwalniają usługobiorców z pewnego kompleksowego obowiązku organizowania przewozu. Dodatkowo rygorystyczne procedury opieki nad przesyłkami w czasie ich przewozu czy magazynowania redukują do samego minimum straty oraz uszkodzenia. Natomiast system monitoringu przesyłek zapewnia pełną możliwość bardzo dokładnego śledzenia przesyłek w czasie oraz w przestrzeni . Krajowy rynek kurierskich usług aktualnie zdominowany jest poprzez wielkie, międzynarodowe firmy. Wówczas wiodącym przedsiębiorstwem realizującym krajowe przesyłki jest DHL Express, a w sektorze międzynarodowych przewozów – TNT Express. Jednocześnie DHL, jak i TNT są to globalne firmy, posiadające wysoce szerokie doświadczenie w tejże branży. Kluczową rolę na rynku pełnią też DPD, GLS, Siódemka oraz FedEx. Te wymienione przedsiębiorstwa generują razem około 90% przychodów na polskim rynku branży KEP. Teraz, aż około 90% wszystkich przesyłek przewiezionych poprzez operatorów ekspresowych w Polsce stanowią paczki o średniej wadze około 16 kg. Co więcej, 83% wszystkich świadczonych usług przez przewoźników ekspresowych w Polsce to ekonomiczne usługi, najchętniej wybierane przez klientów w odniesieniu do biuro serwisowane Warszawa cena.

 

Decydującymi czynnikami o rozwoju przedsiębiorstw z branży KEP w Polsce jest między innymi stworzenie jak najbardziej odpowiednich inwestycyjnych warunków, czyli aspekt prawny, przejrzysty podatkowy system, bądź sądowniczy. Zatem z jednej strony mogą one co jedynie stymulować rozwój rodzimych przedsiębiorstw, a z drugiej czynią Polskę dość atrakcyjnym rynkiem dla globalnych inwestorów; prawne regulacje w zakresie prawa celnego oraz pocztowego, legalizacja potrzebnych dokumentów elektronicznych; infrastruktura drogowa i lotnicza, która bezpośrednio generuje wszystkie koszty działalności przedsiębiorstw z branży KEP bądź tendencje do wprowadzania proekologicznych rozwiązań.